Projekt

Dobava in montaža PE in PVC cevovoda za objekte: ČISITLNA NAPRAVA Vrhnika, Vnanje Gorice, Pragersko in Kranj.